Đại diện một công ty ở quận 1, TP HCM ý kiến: “Theo quy định hiện hành, đơn vị nộp tiền BHXH trễ 1 ngày cũng sẽ bị tính lãi 1 tháng. Cơ quan BHXH nên xem lại cách tính tiền lãi do chậm đóng BHXH để tránh thiệt thòi cho các đơn vị luôn tuân thủ quy định, nộp tiền đúng hạn nhưng chỉ vì lý do đột xuất dẫn đến chậm đóng một vài ngày”.

BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định tại khoản 3 điều 122 Luật BHXH, người sử dụng lao động (NSDLĐ) có hành vi trốn đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải nộp số tiền lãi bằng 2 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng. Nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích từ tài khoản tiền gửi của NSDLĐ để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền vào tài khoản của cơ quan BHXH. Như vậy, NSDLĐ chậm đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp từ 30 ngày trở lên mới bị tính lãi. Cơ quan BHXH là đơn vị thực thi pháp luật về BHXH, BHYT, việc thực hiện tính lãi căn cứ Luật BHXH và các văn bản dưới luật. Do đó, cơ quan BHXH không có chức năng không tính lãi, giảm lãi hay cho phép đơn vị gia hạn đóng tiền BHXH.


Chia sẻ