Dù tỉ lệ thu gom rác thải của 2 thành phố này đạt khoảng 95% nhưng nhiều khu vực không bảo đảm cho xe chuyên dụng lưu thông. Ngoài ra, mật độ dân cư thưa nên tỉ lệ thu gom vẫn chưa đạt yêu cầu.

Bên cạnh đó, sự thiếu đồng bộ về cơ sở hạ tầng, kinh phí sự nghiệp môi trường thấp dẫn đến công tác quản lý rác thải nhựa ở Phú Quốc và Rạch Giá còn nhiều hạn chế. Điều này dẫn đến rác thải nhựa thải ra môi trường ngày càng nhiều. Một vài điểm nóng về rác thải nhựa đã phát sinh, gây ô nhiễm, mất mỹ quan, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Thu gom rác thải nhựa trên sông tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Để giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường, TP Phú Quốc và TP Rạch Giá cùng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang và WWF Việt Nam đã triển khai dự án “Đô thị giảm nhựa” và dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương” giai đoạn 2020 – 2023.

Thời gian qua, UBND TP Phú Quốc đã nỗ lực thực hiện các kế hoạch quản lý rác thải nhựa đại dương và công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn. TP Rạch Giá cũng ký cam kết tham gia sáng kiến “Đô thị giảm nhựa” của WWF Việt Nam với mục tiêu tổng quát là giảm 30% lượng rác thải nhựa thất thoát ra môi trường vào năm 2022 và không còn rác thải nhựa vào năm 2030.

Để giảm rác thải nhựa, TP Phú Quốc còn tổ chức hoạt động “Ngày vì môi trường”. Trong năm 2021, do ảnh hưởng dịch Covid-19, hoạt động này đã tạm ngưng sau khi tổ chức được 7 cuộc với khoảng 7.200 lượt người tham gia, thu gom được khoảng 84 tấn rác, trồng hơn 100 cây xanh, cây cảnh.

Tại TP Rạch Giá, kế hoạch hành động về quản lý chất thải nhựa, rác thải nhựa đại dương đến năm 2025 cũng đã được xây dựng và ban hành. Đến nay, 4 trường học trên địa bàn đã tham gia thực hiện chương trình “Trường học không rác thải nhựa”.

Theo ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc, để giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường, thành phố tiếp tục duy trì thực hiện “Ngày vì môi trường”, tối ưu hóa cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong ban chỉ đạo cấp thành phố về quản lý rác thải nhựa đại dương; đầu tư, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ phục vụ việc thu gom rác.

Ông Nguyễn Văn Hôn, Chủ tịch UBND TP Rạch Giá, cho rằng để giảm thiểu rác thải nhựa, rất cần sự chung tay của mọi người, sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp chính quyền nhằm tạo sự chuyến biến mạnh mẽ, tiến tới nói không với các sản phẩm nhựa dùng một lần. TP Rạch Giá sẽ chỉ đạo và giao trách nhiệm cụ thể với từng phòng, ban, từng UBND phường trong công tác tăng cường quản lý rác thải nhựa; chủ động và tăng cường phối hợp với WWF Việt Nam để nhanh chóng tạo sự chuyển biến trong nhận thức, thay đổi hành vi, để Rạch Giá trở thành “đô thị xanh”, “đô thị giảm nhựa”.


Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

Chia sẻ