Chiều 4-11, UBND TP HCM tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4-10-2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn TP HCM. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, cho biết thành phố hiện vẫn chưa thực hiện giải ngân bổ sung vốn cho Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh TP HCM. Theo ông Dương Anh Đức, việc này là “có nhiều lý do”.

Nói về nguyên nhân, ông Dương Anh Đức cho biết: “Hiện nay, các cơ quan tham mưu của TP HCM báo cáo rằng có một số vướng mắc về quy định trong việc sử dụng ngân sách. Chúng ta đang có những quy định mà chưa thực sự bao phủ hết các trường hợp. Nên hiện nay, TP HCM đã dành ngân sách hơn 2.200 tỉ đồng để bổ sung vốn cho Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh TP HCM nhưng đến khâu giải ngân thì vẫn chưa tìm được một lời giải thật sự căn cơ”.

Ông Dương Anh Đức phát biểu tại Hội nghị

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức cũng khẳng định lãnh đạo thành phố đang trong những bước cuối cùng để giải quyết những vướng mắc liên quan đến thủ tục giải ngân nhằm giúp đỡ cho những hộ nghèo, những gia đình chính sách, những gia đình gặp khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

“Hiệu quả từ những chương trình, chính sách của Đảng và Nhà nước xây dựng đã được thấy rõ bằng những minh chứng cụ thể. Do đó, không có lý do gì mà chúng ta không quyết tâm làm tiếp” – ông Dương Anh Đức nhấn mạnh.

Nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4-10-2002 của Chính phủ được UBND trao bằng khen

Phó Chủ tịch UBND TP HCM cũng đề nghị các đơn vị liên quan trong thời gian tới tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ; thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh đó, ông Dương Anh Đức cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp trong triển khai, tuyên truyền và giám sát việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội; tập trung huy động nguồn lực, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương; thường xuyên rà soát củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại cơ sở.

Dịp này, UBND TP HCM đã trao bằng khen cho 55 tập thể và 165 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4-10-2002 của Chính phủ

Ông Trần Văn Tiên, Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh TP HCM, cho biết chính sách tín dụng ưu đãi cùng với các chương trình phát triển kinh tế – xã hội tại Thành phố đã góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo; góp phần hạn chế tình trạng học sinh, sinh viên phải bỏ học; giúp nhiều hộ có điều kiện thoát nghèo để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống; góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo; đóng vai trò quan trọng trong việc ôn định xã hội và giảm nghèo bền vững tại thành phố.

Trong gần 20 năm qua, vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đã đưa gần 21.290 tỉ đồng đến tận tay người thụ hưởng tại địa phương một cách nhanh chóng, đảm bảo công khai.


LÊ VĨNH