Đến nay, đã giải ngân được gần 100 tỉ đồng. Trong đó, hơn 100.500 lao động đang làm việc tại DN đã được phê duyệt hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ với tổng số tiền gần 143 tỉ đồng. Gần 8.800 NLĐ quay lại thị trường làm việc đã được phê duyệt hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ với tổng số tiền gần 20 tỉ đồng.

Thống kê từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng cho biết tính đến nay, đã có 970 DN trên địa bàn thành phố nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ. Số lao động đề nghị hỗ trợ của 970 DN là 15.577 người với số tiền hơn 17,3 tỉ đồng. Các quận, huyện đã thẩm định và ban hành quyết định hỗ trợ cho 874 DN gồm 13.928 NLĐ với số tiền 16,3 tỉ đồng. Đến thời điểm này, thành phố đã giải ngân cho 516 DN, với 8.448 NLĐ, số tiền hơn 10,4 tỉ đồng.


N.Tú