Ngày 11-7, tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo”. Thiếu tướng Bùi Quốc Oai – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển – đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại tá Đỗ Văn Hiếu – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 – phát biểu tại hội nghị

Trong 10 năm qua, nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết 765, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 4 và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện nhiều chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện.

Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm cao trong thực hiện các chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện đề ra. Cơ chế chỉ đạo, quản lý và tổ chức điều hành huấn luyện đã có nhiều bước tiến mới, dần đi vào chiều sâu, ổn định, nền nếp, vững chắc.

Việc xây dựng, quản lý chương trình huấn luyện bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn, sát với từng đối tượng. Triển khai huấn luyện bám sát các quan điểm, mục tiêu, phương châm, yêu cầu, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu, đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống, chuyên sâu và chặt chẽ.

Trong đó, chú trọng đột phá vào những nội dung trực tiếp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ Cảnh sát biển, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn và đấu tranh bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tá Trần Văn Lượng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 – tặng thưởng các tập thể, cá nhân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực cố gắng, kết quả mà Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 4 đã lãnh đạo đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 765.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai yêu cầu Đảng ủy vùng trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn và hạn chế còn tồn tại; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn về công tác huấn luyện; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, chương trình, tổ chức và phương pháp huấn luyện, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị.

Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn, góp phần xây dựng Đảng bộ vùng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, bộ tư lệnh vùng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tặng giấy khen cho 6 tập thể, 5 cá nhân và đề nghị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 765.


KHÁNH NHÂN – VĂN MẪN