Ngày 31-8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình đã có thông tin về Kỳ họp thứ 11 để xem xét, kết luận, đề nghị xử lý các vụ việc theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Hà Quang Dĩnh, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình.

Nguyên Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình Hà Quang Dĩnh – Ảnh Báo Hòa Bình

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình, trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, ông Hà Quang Dĩnh đã cố ý làm trái các quy định của pháp luật và quy trình của ngành Tòa án về xử lý vật chứng, ra quyết định trái pháp luật.

Các khuyết điểm, vi phạm của ông Hà Quang Dĩnh gây hậu quả rất nghiêm trọng, mức độ tác hại rất lớn, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Căn cứ quy định của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đề nghị các tổ chức đảng xem xét, xử lý kỷ luật ông Hà Quang Dĩnh theo thẩm quyền.

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình đã xem xét, kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau khi xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình nhận thấy, khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2015-2020 đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm sút uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi trực tiếp lãnh đạo quản lý, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Kỳ họp này cũng đã xem xét, kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên, xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Hoàng Đức Cương, đảng ủy viên, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hòa Bình; ông Đỗ Mạnh Dũng, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp, Cục Quản lý thị trường Hòa Bình.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình nhận thấy các đảng viên được kiểm tra có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.


Tuấn Minh