Thỏa ước có thời hạn trong 3 năm, với nhiều nội dung có lợi cho người lao động (NLĐ), như: trả lương tháng 13 khi NLĐ làm đủ 12 tháng, làm đủ 3 năm trở lên sẽ được thưởng thêm 1 tháng lương; thưởng tuân thủ nội quy 300.000 đồng/tháng; mức lương thử việc 5 triệu – 7 triệu đồng/tháng; tiền cơm trưa 20.000 đồng/ngày, tổ chức du lịch 2 năm/lần. Ngoài ra, doanh nghiệp còn hỗ trợ khi NLĐ kết hôn, khó khăn đột xuất với mức từ 1 triệu đến 10 triệu đồng.

Đại diện hai đơn vị tại lễ ký kết

Dịp này, LĐLĐ quận cũng đã công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở; bà Tăng Thị Thùy Linh được chỉ định làm chủ tịch.


Tin-ảnh: T.Nga

Chia sẻ