Người dân TP HCM đổ về Phố đi bộ Nguyễn Huệ cổ vũ bóng đá


Ngọc Lý – Thanh Long