Nguyễn Thị Cẩm (huyện Củ Chi, TP HCM) hỏi: “Tôi là lao động tự do, làm nghề truyền thống của gia đình thì thuộc diện tham gia BHYT hộ gia đình hay BHYT bắt buộc? Nếu tham gia BHYT hộ gia đình thì cách thức và mức đóng như thế nào?”.

Luật sư Đặng Anh Đức, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, trả lời: Nghị định 146/NĐ-CP/2018 quy định chi tiết 6 nhóm đối tượng tham gia BHYT như sau: Nhóm do NLĐ và NSDLĐ đóng; nhóm do cơ quan BHXH đóng; nhóm do ngân sách nhà nước đóng; nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng; nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình; nhóm do NSDLĐ đóng. Nếu không thuộc đối tượng được cấp thẻ BHYT theo các nhóm khác thì căn cứ quy định tại điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, bà thuộc nhóm đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình.

Về mức đóng, người thứ nhất trong hộ gia đình đóng BHYT bằng 4,5% mức lương cơ sở tại thời điểm đóng (tương ứng 804.600 đồng/năm); người thứ 2, 3, 4 lần lượt đóng BHYT bằng 70%, 60%, 50% của người thứ nhất (tương ứng 563.220 đồng, 482.760 đồng, 402.300 đồng/năm); từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% của người thứ nhất (321.840 đồng/năm). Mức giảm trừ được áp dụng khi 100% thành viên cùng tham gia BHYT trong năm tài chính. Phương thức đóng do người tham gia BHYT lựa chọn: Đóng 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng/lần.