Theo LĐLĐ quận, dịch bệnh khiến công ty bị hủy nhiều đơn đặt hàng. Tuy đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng công ty vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động sản xuất, phải cắt giảm thêm 1.577 lao động vào cuối tháng 8. Ước tính, tổng số tiền chi trả chế độ chính sách cho người lao động hơn 31 tỉ đồng. Trong số lao động bị mất việc đợt này có 198 nữ công nhân đang mang thai, dự kiến sinh trong tháng 9, 10 và 11.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, tặng quà nữ công nhân mang thai tại Công ty CP Giày da Huê Phong vào tháng 6-2020

Để hỗ trợ số lao động này, LĐLĐ quận sẽ mua BHYT tự nguyện theo hộ gia đình cho họ trong thời gian 3 tháng trên (201.000 đồng/người), với tổng kinh phí hơn 39 triệu đồng, được trích từ nguồn chăm lo cho CNVC-LĐ khó khăn.


Tin-ảnh: T.Nga

Chia sẻ