Công tác tu bổ định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được thực hiện từ ngày 15-6 đến ngày 14-8. Ban Quản lý đã hoàn thành đúng tiến độ các nội dung đề ra như Trung tâm Chỉ huy an ninh, lắp đặt máy đo thân nhiệt từ xa; cải tạo các ô cỏ trên Quảng trường Ba Đình; chỉnh trang, tu sửa kiến trúc công trình tại khu vực đón tiếp nhân dân, khu vực sau Lăng…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra việc tu bổ định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Ảnh: QUANG HIẾU

Thủ tướng đánh giá cao Ban Quản lý Lăng đã tích cực hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Nhấn mạnh nhiệm vụ gìn giữ lâu dài thi hài Bác, Thủ tướng yêu cầu Ban Quản lý Lăng cần có chiến lược, bước đi phù hợp, bao gồm chiến lược khoa học công nghiệp, tiếp tục hoàn thiện mô hình quản lý, làm tốt kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Trước nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm dịch Covid-19, Thủ tướng yêu cầu Ban Quản lý Lăng cần chủ động nêu cao tinh thần cảnh giác, tăng cường phối hợp chặt chẽ, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm phòng chống dịch bệnh và bảo đảm an ninh an toàn khu hành chính chính trị đặc biệt Ba Đình, đặc biệt là việc gìn giữ lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thủ tướng đồng ý mở cửa Lăng đón khách theo quy định từ ngày 15-8, trong đó cần chú ý các biện pháp phòng chống dịch bệnh.


T.Dũng

Chia sẻ