Lý Nhã Kỳ làm giám khảo Cuộc thi ảnh Người đẹp Du Lịch ASEAN+


Xuân Huy – Quốc Thắng