Phải thừa nhận thời gian qua, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta đã gặt hái được nhiều thành quả hết sức quan trọng. Chúng ta đã tuân thủ nghiêm phương châm “Sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước dân chủ” do Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra khi mới thành lập nước. Phương châm đúng đắn ấy đã được vận dụng sáng tạo, linh hoạt phù hợp với tiến trình phát triển của đất nước và thế giới, để “Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”.

Ngày 28-12-2021, đại diện của tỉnh Gangwon (Hàn Quốc) đã tặng TP HCM 80.000 khẩu trang y tế phòng chống dịch Covid-19.Ảnh: TTXVN

Nhìn lại chặng đường đồng hành cùng đất nước trong suốt quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, công tác đối ngoại của ta đã tỏ rõ sự linh hoạt, khôn khéo trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả đường lối đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, ngoại giao nhân dân, kết hợp nhuần nhuyễn sức mạnh tổng hợp đấu tranh trên cả 3 mũi giáp công: Quân sự, chính trị và binh địch vận.

Chính nhờ khéo léo trong quan hệ đối ngoại mà Đảng, Chính phủ ta đã thành công trong chiến dịch ngoại giao vắc-vin, kêu gọi, vận động các tổ chức quốc tế, nhiều nước trên thế giới hỗ trợ Việt Nam trong phòng chống đại dịch Covid-19, bằng việc kịp thời trợ giúp ta hàng triệu liều vắc-xin, cùng nhiều trang thiết bị y tế để tăng cường khả năng ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Hy vọng dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ta, đường lối đối ngoại sẽ được tiến hành sáng tạo hơn nữa, mềm dẻo hơn nữa, trên cơ sở tập trung quán triệt, triển khai sâu rộng các giải pháp có tính khả thi trên tất cả các lĩnh vực ngoại giao, mang lại nhiều thành tựu quan trọng hơn nữa, góp phần xây dựng hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tươi đẹp, mến khách, an bình đến với mọi quốc gia trên thế giới; thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư tạo điều kiện cho kinh tế Việt Nam không ngừng phát triển bền vững. 


Mai Lịch (Cựu chiến binh Đà Nẵng)

Chia sẻ