Theo đó, NLĐ theo chương trình EPS đang chờ chuyển xưởng cần hạn chế về Việt Nam trong thời gian này, vì khi tái nhập cảnh Hàn Quốc sẽ bắt buộc phải cách ly 14 ngày tại nhà (không cho phép tự cách ly tại khách sạn), phải chứng minh được địa chỉ nơi cư trú, số điện thoại liên lạc tại Hàn Quốc. Trong thời gian tự cách ly, sẽ thường xuyên có sự kiểm tra của nhân viên công vụ, nếu vi phạm quy định về tự cách ly, sẽ bị trục xuất khỏi Hàn Quốc.

Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

Trước đó, ngày 14-4, Bộ Việc làm Lao động Hàn Quốc cũng có thông báo về việc gia hạn thời gian làm việc đối với lao động EPS (visa E9) hết hạn hợp đồng lao động trong khoảng thời gian từ ngày 14-4 đến 30-6, còn thời hạn cư trú dưới 3 tháng. Theo đó, để hỗ trợ doanh nghiệp giảm tình trạng thiếu hụt nhân lực do lao động nước ngoài chưa thể nhập cảnh Hàn Quốc vì dịch Covid-19 và bảo đảm sinh kế cho NLĐ, Hàn Quốc gia hạn tự động thời gian làm việc 50 ngày đối với những NLĐ nước ngoài theo chương trình EPS hết hạn hợp đồng 3 năm (nhưng không được gia hạn), lao động hết hạn hợp đồng 4 năm 10 tháng trong khoảng thời gian nêu trên. NLĐ không cần đến các văn phòng quản lý cư trú để làm thủ tục. Trong thời gian gia hạn, NLĐ có thể tiếp tục làm việc tại công ty. Những người đã kết thúc hợp đồng với chủ nhưng còn thời hạn cư trú, đang trong thời gian chờ về nước, có thể thỏa thuận với chủ sử dụng lao động trước đó để quay trở lại làm việc trong thời gian chính sách trên có hiệu lực. Chính sách này áp dụng đối với cả lao động mới, lao động tái nhập cảnh và có hiệu lực từ ngày 14-4-2020.


Tin-ảnh: G.Nam