Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu. Ảnh: THẠCH BÁCH

Qua 5 năm phát động phong trào thi đua yêu nước (giai đoạn 2015-2020), đã có hàng trăm ngàn lượt đoàn viên, CN – lao động hưởng ứng, cho ra đời hơn 25.000 đề tài, sáng kiến, phần mềm tiện ích, trên 400 công trình, sản phẩm thi đua chào mừng các sự kiện trong đại của đất nước. Qua đó, làm lợi và tiết kiệm hàng chục tỉ đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh hàng năm.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen cho 32 cá nhân, LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho 201 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ.


V.Linh

Chia sẻ