Trần Thanh Nhàn (quận Tân Bình, TP HCM) hỏi: “Tôi ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn với công ty. Mới đây, lấy lý do tái cơ cấu, công ty cho tôi nghỉ việc. Thông báo và quyết định chấm dứt HĐLĐ được ký và trao cho tôi trong 1 ngày. Công ty yêu cầu tôi không đến làm việc từ ngày nhận thông báo và vẫn trả lương cho đến ngày nghỉ ghi trong quyết định (45 ngày kể từ ngày nhận quyết định). Trường hợp này công ty đã vi phạm thời gian báo trước khi chấm dứt HĐLĐ?”.

– Hệ thống luật Thịnh Trí trả lời: Theo khoản 1, điều 44 Bộ Luật Lao động 2012, trong trường hợp thay đổi cơ cấu mà người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới thì có thể cho người lao động nghỉ việc. Khoản 2, điều 38 Bộ Luật Lao động cũng quy định, trong trường hợp đơn phương chấm dứt HĐLĐ không xác định thời hạn, người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động biết trước ít nhất 45 ngày. Vì vậy, trường hợp của anh Nhàn từ ngày nhận được thông báo đến ngày chấm dứt HĐLĐ (ngày ghi trong quyết định) là 45 ngày, phù hợp với quy định của pháp luật. Do vậy, công ty không vi phạm thời hạn báo trước khi chấm dứt HĐLĐ với anh.