Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời: Theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg thì đối tượng được hỗ trợ không phân biệt lao động là người Việt Nam hay người ngước ngoài. Do vậy trường hợp lao động là người nước ngoài, đang tham gia BHXH bắt buộc và đáp ứng đủ các điều kiện đối với gói hỗ trợ dành cho người lao động không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì vẫn sẽ được giải quyết hưởng chính sách theo quy định.


Chia sẻ