Nguyễn Thị Lành (quận Thủ Đức, TP HCM) hỏi: “NLĐ đang trong thời gian nghỉ phép thì bị ốm phải điều trị tại bệnh viện và có giấy xác nhận của bệnh viện thì có được giải quyết hưởng chế độ BHXH không?”.

BHXH TP HCM trả lời: Căn cứ khoản 2 điều 3 Thông tư 59/2015/TT- BLĐTBXH thì NLĐ bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động; nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH sẽ không được giải quyết chế độ ốm đau. Do vậy, khi NLĐ nghỉ ốm trùng thời gian nghỉ phép hằng năm sẽ không được hưởng giải quyết chế độ ốm đau.


Chia sẻ