Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Điều 41 Luật BHXH năm 2014 quy định lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 đến 10 ngày. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và ban chấp hành Công đoàn cơ sở quyết định. Trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập Công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Đối chiếu trường hợp trên, chị Thúy nghỉ hết thời gian thai sản 6 tháng, sau đó nghỉ không lương 2 tháng nữa rồi nghỉ việc luôn, không thuộc diện 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi. Do vậy, chị Thúy không được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau khi sinh con.


Chia sẻ