Đại diện Công ty CP N.T (quận 1, TP HCM) hỏi: “Người lao động (NLĐ) ký hợp đồng lao động với 2 doanh nghiệp và cùng tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) ở 2 nơi trong cùng một thời gian. Theo quy định, khi đóng trùng thời gian tham gia BHXH, BHTN thì NLĐ chỉ được hoàn trả lại số tiền đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và BHTN, riêng khoản đã đóng vào quỹ thai sản, ốm đau (3%) thì không được hoàn trả. Thực tế khi ốm đau, thai sản NLĐ cũng chỉ được hưởng chế độ ở một nơi. Vậy quy định này có thỏa đáng?”.

BHXH TP HCM trả lời: Căn cứ khoản 67, điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH thì trường hợp NLĐ có từ 2 sổ BHXH trở lên, có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho NLĐ số tiền đơn vị và NLĐ đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất, quỹ BHTN (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của người sử dụng lao động), không bao gồm lãi. Cơ quan BHXH quản lý nơi NLĐ đang làm việc hoặc đang sinh sống thực hiện hoàn trả cho NLĐ theo quy định tại khoản 2, điều 46 Quyết định 505/QĐ-BHXH. Như vậy, cơ quan BHXH thực hiện đúng quy định. Đơn vị sử dụng lao động và NLĐ có trách nhiệm kê khai hồ sơ kịp thời để bảo đảm quyền lợi của người tham gia.


Chia sẻ