BHXH Việt Nam trả lời: Trường hợp của bạn đã được cấp thẻ có giá trị sử dụng đến ngày 28-3-2020, vì đã đóng tiền gia hạn thẻ trước nên thẻ BHYT của bạn sẽ được gia hạn sử dụng ngay sau ngày 28-3-2020 và không ảnh hưởng gì đến quyền lợi BHYT.