Ngày 8-5, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, tỉnh Đắk Lắk cho biết trong những ngày qua, nắng nóng xảy ra trên diện rộng thuộc lưu vực các hồ chứa thủy điện do công ty quản lý, dẫn đến lưu lượng về hồ chứa thủy điện giảm mạnh, mực nước hồ đang ở cao trình xấp xỉ mực nước chết (465 m).

Mực nước hồ thủy điện Buôn Tua Srah đã xuống thấp

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông vừa có văn bản đề nghị khai thác hồ chứa Buôn Tua Srah với lưu lượng 78m3/s/15giờ/ngày kể từ ngày 8-5. Công ty dự kiến phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia khai thác phần dung tích “chết” của hồ chứa để phần nào đáp ứng nhu cầu cấp bách trước mắt của vùng hạ du nhưng dự kiến chỉ có khả năng đáp ứng trong vòng 1 tuần.

  • Nam Bộ bước vào ngày cuối của đợt nắng nóng

“Hiện nay, trên lưu vực hồ chứa đã xuất hiện mưa nhỏ đến mưa vừa rải rác, công ty kỳ vọng lưu lượng về hồ chứa sẽ được cải thiện trong thời gian tới. Thông số vận hành hồ chứa được cập nhật trên địa chỉ website http://buonkuop.vn:2016/pclb/ để tổ chức và nhân dân chủ động nắm thông tin, sử dụng nước” – lãnh đạo Công ty Thủy điện Buôn Kuốp cho hay.


C. Nguyên