Diện tích bàn giao mặt bằng đã bao gồm diện tích đất do Nhà nước trực tiếp quản lý mà có thể bàn giao ngay cho chủ đầu tư thi công. Cụ thể, TP Thủ Đức gần 15 ha đất do Nhà nước trực tiếp quản lý; Củ Chi 10,5 ha; Hóc Môn 12,5 ha và Bình Chánh là 6,1 ha.


Quốc Bảo – Đồ họa: A.Thanh