Sở Lao động- Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Theo quy định tại điều 50 Luật Việc làm, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Đề nghị ông Thìn căn cứ quy định trên để thực hiện.


Chia sẻ