BHXH TP HCM trả lời: Khoản 4, điều 13 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định người vừa hưởng lương hưu vừa hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng khi chết thì thân nhân được hưởng chế độ tử tuất như người đang hưởng lương hưu chết. Cũng theo hướng dẫn tại nghị định này, người đang hưởng lương hưu trước ngày 1-1-2016 mà chết từ ngày 1-1-2016 trở đi thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng người đang hưởng lương hưu chết, đồng thời thân nhân được nhận trợ cấp tuất hằng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần theo quy định tại mục 5, chương III của Luật BHXH và quy định tại mục 3, chương II của Nghị định này. Đề nghị anh Hoàng căn cứ các hướng dẫn trên để thực hiện.