Năm học qua, CĐ các trường đã tăng cường phối hợp với bộ phận chuyên môn trong công tác quản lý giáo dục, từng bước khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong ngành; đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, qua đó phát huy tiềm năng lao động sáng tạo trong đội ngũ giáo viên, từ đó nâng cao chất lượng dạy và học. Bên cạnh đó, để hỗ trợ đoàn viên, các CĐ cơ sở đã xây dựng quỹ tương trợ nội bộ, kịp thời trợ giúp 859 cán bộ, viên chức, người lao động vượt qua khó khăn, với tổng số tiền hơn 770 triệu đồng.

LĐLĐ huyện Hóc Môn khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2019-2020

Dịp này, LĐLĐ huyện đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ” cho 9 cá nhân; tuyên dương 1 cán bộ CĐ đạt danh hiệu “Người cán bộ CĐ của chúng tôi” cấp TP và khen thưởng 26 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động.


Tin-ảnh: M.Chi

Chia sẻ