Ông Phạm Thanh Trực, Phó Ban Quản lý các KCX-KCN TP HCM, trao học bổng cho con công nhân mồ côi do dịch Covid-19

Chương trình đã trao 40 suất học bổng (từ 3 đến 5 triệu đồng/suất) cho con CN mồ côi cha hoặc mẹ trong dịch Covid-19.

Chương trình cũng trao 70 suất học bổng (từ 1,5 đến 3 triệu đồng/suất) cho con CN đang làm việc tại các KCX-KCN, có hoàn cảnh khó khăn. Toàn bộ kinh phí trao học bổng do Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam hỗ trợ.


Tin-ảnh: H.Đào