Người dân phải đặt vật cảnh báo nhưng nguy hiểm vẫn chực chờ, nhất là khi trời mưa (ảnh).


Tin-ảnh: H.T.Hùng