Hiếu PC nói gì về chiêu lừa đảo chiếm đoạt sim, chiếm đoạt tài sản?


Ngọc Lý – Thanh Long