Có 79 khu nhà trọ CN trên địa bàn các quận, huyện: Dương Kinh, An Lão, An Dương, Thủy Nguyên và Vĩnh Bảo được thành phố đầu tư hệ thống truy cập internet không dây miễn phí, với hơn 3.700 CN được thụ hưởng.

Việc đưa vào hoạt động hệ thống truy cập internet không dây miễn phí sẽ giúp CN ở trọ thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm, tra cứu thông tin, cập nhật tình hình thời sự của thành phố và đất nước; dễ dàng liên lạc, gọi điện thoại thăm hỏi người thân ở quê, từ đó nâng cao đời sống tinh thần sau những giờ làm việc căng thẳng.


N.Tú

Chia sẻ