Theo nghị quyết, cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có KCN thuộc loại hình dân lập, tư thục (bao gồm trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, lớp mầm non độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, nhóm trẻ độc lập) đã được cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập theo đúng quy định có từ 30% trẻ em là con công nhân (CN), người lao động (NLĐ) làm việc tại KCN được hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất 1 lần là 50 triệu đồng/cơ sở. Trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là CN, NLĐ đang làm việc tại các KCN được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định được hỗ trợ 200.000 đồng/trẻ/tháng.

Giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định ở địa bàn có KCN (bảo đảm những điều kiện có trình độ chuẩn đào tạo chức danh giáo viên mầm non theo quy định; có hợp đồng lao động với người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục; trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ/lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ em là con CN, NLĐ làm việc tại KCN) được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng. Nghị quyết trên có hiệu lực từ ngày 22-8-2021.


N.Tú

Chia sẻ