Tại tọa đàm, các đại biểu cho rằng để nâng cao chất lượng TƯLĐTT, Công đoàn cấp trên cần thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên sâu cho cán bộ Công đoàn cơ sở nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết để tham gia thương lượng với người sử dụng lao động trong việc xây dựng TƯLĐTT tại doanh nghiệp (DN).

Đồng thời, tuyên truyền cho chủ sử dụng lao động hiểu đúng về vai trò của TƯLĐTT. Bên cạnh đó, Công đoàn cấp trên cần đề nghị chính quyền các cấp có biện pháp quyết liệt hơn trong việc yêu cầu và xử lý các chủ DN không thực hiện nghiêm quy định về quy chế dân chủ, không phối hợp với Công đoàn tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại hoặc từ chối thương lượng, ký kết TƯLĐTT.

Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam (KCN Thạch Thất, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) là đơn vị sớm ký kết thỏa ước lao động tập thể

TP Hà Nội có khoảng 250.000 DN và trên 2,5 triệu lao động, trong đó 6.026 DN đã thành lập Công đoàn cơ sở với 439.268 đoàn viên. Những năm gần đây, LĐLĐ thành phố đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, đề án nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động đối thoại, thương lượng và ký kết TƯLĐTT tại các đơn vị, DN, như: Đề án thí điểm: “Nâng cao hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT tập thể trong DN giai đoạn 2021-2022”; thành lập Tổ Tư vấn thương lượng, ký kết TƯLĐTT nhằm hỗ trợ Công đoàn cấp trên cơ sở hướng dẫn, tư vấn cho Công đoàn cơ sở về quy trình, kỹ năng thương lượng, ký kết TƯLĐTT.


Tin-ảnh: N.Tú