Trong đó, 1.249 người vay 25,9 tỉ đồng để sản xuất – kinh doanh cải thiện thu nhập. Ngoài ra, CNVC-LĐ còn vay vốn để mua sắm phương tiện sinh hoạt, sửa chữa, cải tạo nhà nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cán bộ Quỹ Trợ vốn giải ngân vốn vay cho CNVC-LĐ nghèo của huyện Ba Vì, TP Hà Nội

Nhằm bảo đảm vốn vay được sử dụng đúng mục đích, đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, quỹ đã xây dựng kế hoạch và triển khai kiểm tra công tác sau vay vốn tại 69 Công đoàn cơ sở. Qua kiểm tra cho thấy cơ bản các thành viên vay vốn đã sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng, phát huy hiệu quả kinh tế.

Từ nguồn vốn vay đã giúp các hộ gia đình đoàn viên, CNVC-LĐ tạo thêm việc làm, tăng thêm thu nhập từ 1,5 – 2 triệu đồng/tháng, góp phần giải quyết khó khăn trong cuộc sống của đoàn viên, CNVC-LĐ nghèo trên địa bàn TP.


Tin-ảnh: D.Thảo

Chia sẻ