Theo đó, ngoài tiếp tục tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức của CNVC-LĐ và người dân trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19, LĐLĐ TP yêu cầu các cấp CĐ thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, cách ly, điều tra khoanh vùng xử lý khi phát hiện các ca nghi ngờ và bệnh. Đặc biệt, phải chủ động giám sát chặt chẽ đội ngũ CNVC-LĐ tại nơi làm việc, nơi cư trú; kiểm soát chặt chẽ người lao động, cộng đồng đi và về từ vùng dịch; tự giác khai báo, chủ động phát hiện ca nghi ngờ mắc bệnh, thông tin với các cơ sở y tế để điều tra, giám sát, cách ly, khoanh vùng xử lý sớm các trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19.

LĐLĐ quận Hoàng Mai, TP Hà Nội phát khẩu trang, nước rửa tay khô cho công nhân

Ngoài ra, LĐLĐ TP Hà Nội cũng yêu cầu các cấp CĐ, nhất là CĐ cơ sở tiếp tục phối hợp với người sử dụng lao động làm tốt công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn, phòng chống dịch bệnh; bảo đảm đầy đủ các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất phòng chống dịch bệnh trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.


Tin-ảnh: D.Thảo