Theo kế hoạch, Tháng CN năm 2020 với chủ đề “Năng suất cao – An toàn lao động – Thu nhập tốt”, các cấp Công đoàn (CĐ) thủ đô sẽ tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận động CN năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn của CN; giám sát thực hiện chính sách pháp luật bảo đảm quyền lợi của CN.

Bên cạnh đó, các cấp CĐ sẽ triển khai các hoạt động chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động như: thăm hỏi, tặng quà, trao Mái ấm CĐ cho đoàn viên khó khăn; CN bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; phối hợp với ngành y tế chăm sóc sức khỏe cho CN, người lao động…

LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho công nhân KCN Bắc Thăng Long trong Tháng Công nhân năm 2019

Riêng LĐLĐ TP Hà Nội sẽ tổ chức 3 lớp bồi dưỡng hạt nhân văn hóa cơ sở; khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho khoảng 600 CN KCN và tổ chức tuyên dương 100 “CN giỏi thủ đô” năm 2020 trong Tháng CN 2020.


Tin-ảnh: D.Thảo