Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung như: mỗi giai đoạn cần làm rõ vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc xây dựng phát triển địa phương; nâng cao chất lượng hình ảnh, bố cục, cách trình bày, số liệu của các năm; làm rõ hơn về các mô hình hoạt động nổi bật, những gương điển hình trong phong trào CNVC-LĐ và các hoạt động Công đoàn….

Các đại biểu góp ý tại hội thảo

Dự kiến, cuốn sách gồm 3 chương, sẽ phát hành cuối năm 2022. Cuốn sách nhằm ghi nhận những thành quả đạt được của phong trào CNVC-LĐ và tổ chức Công đoàn tỉnh Khánh Hòa qua các thời kỳ; góp phần giáo dục truyền thống cho các thệ hệ cán bộ, đoàn viên và người lao động.


Tin-ảnh: T.Tĩnh