Đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp kiên quyết để xử lý dứt điểm tình trạng bỏ rác bừa bãi, đồng thời ngăn ngừa việc tái phạm.


Tin-ảnh: N.Long

Chia sẻ