Ngày 9-3, ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, yêu cầu các sở: Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch và Kiến trúc, Tư pháp, Tài chính; Thanh tra thành phố; Cục thuế thành phố; UBND huyện Mê Linh giải quyết tồn tại, vướng mắc về giao đất dân cư dịch vụ trên địa bàn huyện Mê Linh.

Theo đó, UBND TP Hà Nội đồng ý về chủ trương giải quyết, tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc về giao đất dịch vụ trên địa bàn huyện Mê Linh, theo báo cáo số 280/BC-STNMT-QHKHSDĐ ngày 13-1-2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

UBND TP Hà Nội đề nghị UBND huyện Mê Linh có trách nhiệm: Tham mưu Huyện ủy Mê Linh ban hành Đề án tổng thể để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc tổ chức thực hiện; ban hành kế hoạch chi tiết, cụ thể để tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật và ý kiến của Bộ TN-MT tại Văn bản số 50/BTNMT-QHPTTNĐ ngày 6-1-2023. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, UBND huyện Mê Linh chủ động xin ý kiến hướng dẫn của các Sở, ngành thành phố.

UBND TP giao các Sở, ngành: TN-MT, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch-Kiến trúc, Tư pháp, Tài chính, Cục thuế thành phố, Thanh tra thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ kịp thời hướng dẫn, kiểm tra, giám sát UBND huyện Mê Linh thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư huyện ủy Mê Linh, cho biết vấn đề đất dịch vụ trên địa bàn đã trải qua gần 20 năm qua không được giải quyết, người dân mong mỏi từng ngày được giao đất. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh thời gian qua đã rất sát sao, quan tâm, ủng hộ việc triển khai giao đất dịch vụ cho hàng ngàn người dân ở Mê Linh.

“Việc Bộ TN-MT, UBND TP Hà Nội cũng như các lãnh đạo Bộ, UBND TP có các văn bản giải quyết vướng mắc về giao đất dịch vụ trên địa bàn huyện Mê Linh là một bước ngoặt cho chính quyền, người dân Mê Linh nói riêng và nhiều vùng khác nói chung. Chính quyền huyện khẳng định sẽ nhanh chóng thực hiện các thủ tục công khai, minh bạch để các hộ dân Mê Linh nhanh chóng được chia đất dịch vụ theo đúng quy định” – Bí thư huyện ủy Mê Linh khẳng định.

Trước đó, ngày 6-1, Bộ TN-MT có văn bản gửi UBND TP Hà Nội về việc giải quyết vướng mắc về giao đất dịch vụ trên địa bàn huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Bộ TN-MT khẳng định để giải quyết dứt điểm tồn tại về giao đất dịch vụ, bảo đảm công bằng, thống nhất về quyền lợi cho người có đất thu hồi, thực hiện đúng chính sách giao đất dịch vụ của tỉnh Vĩnh Phúc (trước đây), Bộ đồng ý với đề xuất hỗ trợ giao đất dịch vụ cho hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp thu hồi trên địa bàn huyện Mê Linh của UBND TP Hà Nội nêu tại Công văn số 392/BC-UBND ngày 14-11-2022.

Đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo tổ chức kiểm tra, rà soát từng trường hợp cụ thể, bảo đảm tính chính xác của các thông tin, số liệu, thực hiện việc hỗ trợ giao đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp thu hồi bảo đảm hài hòa lợi ích hợp pháp của nhà nước, người dân và doanh nghiệp; bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, công bằng với các hộ có đất nông nghiệp thu hồi tương tự của tỉnh Vĩnh Phúc, tránh phát sinh khiếu nại, khiếu kiện và không để xảy ra thất thoát ngân sách nhà nước.

Trong giai đoạn từ ngày 1-1-1997 đến trước ngày 1-8-2008, tổng số hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) bị thu hồi trên 30% đất nông nghiệp là hơn 6.400 hộ, tương ứng hơn 28 ha đất dịch vụ. Trong đó, đã có 715 hộ được giao tổng diện tích 3,8 ha; còn lại hơn 5.700 hộ gia đình, cá nhân tương ứng hơn 24 ha chưa được giao. Qua thống kê, UBND TP Hà Nội khẳng định địa phương đã xác định bố trí đủ quỹ đất để giao cho hơn 5.700 hộ gia đình.


B.H.Thanh