Trước đại dịch Covid-19, giới trẻ khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã phải đối mặt với thách thức trên thị trường lao động. Nhiều tác động của dịch bệnh đe dọa tạo ra một “thế hệ bị cách ly” sẽ cảm nhận được sức nặng của cuộc khủng hoảng này trong một thời gian dài.

Giới trẻ đang đứng trước nguy cơ mất việc làm và thu nhập do dịch bệnh

Báo cáo kêu gọi các chính phủ tham gia với những người trẻ tuổi trong đối thoại chính sách và xã hội, thực hiện các biện pháp can thiệp khẩn cấp, quy mô lớn và có mục tiêu.

Để giải quyết cuộc khủng hoảng việc làm cho thanh niên, báo cáo khuyến nghị các chính phủ trong khu vực cần khẩn trương áp dụng quy mô lớn và các phản ứng có mục tiêu, tập trung vào các chính sách toàn diện về thị trường lao động bao gồm: trợ cấp tiền lương và các chương trình việc làm khu vực công và giảm thiểu các tác động đối với các sinh viên trẻ tuổi do gián đoạn quá trình giáo dục và đào tạo của họ.


Tin-ảnh: G.Nam

Chia sẻ