Sự kiện quy tụ hơn 150 lãnh đạo các bộ, ban, ngành và cộng đồng doanh nghiệp cùng thảo luận về cách thức Chính phủ và khu vực tư nhân có thể phối hợp để thúc đẩy thương mại và đầu tư EU – Việt Nam trong giai đoạn “bình thường mới” sau đại dịch.

Lễ công bố Sách trắng thường niên lần thứ 13 của EuroCham, ngày 25-11 .Ảnh: EUROCHAM

Sách trắng EuroCham 2021 phiên bản lần thứ 13, ấn phẩm thường niên của EuroCham tập hợp ý kiến và khuyến nghị của hơn 1.200 doanh nghiệp thành viên. Trong phiên bản Sách trắng năm nay, 18 tiểu ban ngành nghề tổng hợp những kinh nghiệm hoạt động và chuyên môn quốc tế của họ nhằm đưa ra các khuyến nghị thiết thực đối với môi trường thương mại và đầu tư tại Việt Nam.

Ông Alain Cany, Chủ tịch EuroCham, cho biết: “Có những cơ hội lớn cho thương mại và đầu tư giữa EU – Việt Nam sau đại dịch, với việc EVFTA mở ra việc cắt giảm dần thuế quan và mở cửa thị trường. Nếu chúng ta có thể khai thác toàn bộ tiềm năng của thỏa thuận này – thông qua quan hệ đối tác giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp – thì các công ty và người tiêu dùng ở cả hai phía sẽ cùng được hưởng lợi”.


D.Ngọc

Chia sẻ