Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Thời gian được coi là thời gian làm việc để tính ngày nghỉ hằng năm của người lao động quy định tại điều 65 Nghị định 145/2020/NĐ-CP bao gồm cả thời gian nghỉ do TNLĐ, bệnh nghề nghiệp nhưng cộng dồn không quá 6 tháng. Như vậy, ở trường hợp trên, ông Hoàng bị TNLĐ phải nghỉ điều trị hơn 3 tháng thì thời gian này vẫn được xem là thời gian làm việc để tính ngày nghỉ phép hằng năm.