Nguyễn Minh Ngà (quận Phú Nhuận, TP HCM) hỏi: “Tôi vừa nghỉ thai sản xong, chuẩn bị đi làm thì công ty thông báo cho nghỉ luôn vì bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Xin hỏi trong trường hợp này tôi có được nhận bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) không?”.

Ban Quan hệ Lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam, trả lời: Sau khi nghỉ việc, nếu đủ điều kiện theo quy định của Luật Việc làm thì bạn có thể được hưởng chế độ BHTN. Điều kiện hưởng đối với người lao động (NLĐ) đang đóng BHTN theo quy định tại điều 49 và điều 55 Luật Việc làm là: Chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV) đúng quy định của pháp luật, trừ trường hợp hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) tại Trung tâm Dịch vụ việc làm trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ, HĐLV; Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN (trừ các trường hợp sau: thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; chết); đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV đối với trường hợp làm việc theo HĐLĐ, HĐLV từ 12 tháng trở lên; đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ đối với trường hợp làm việc theo HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định (đối với trường hợp hưởng TCTN); đã đóng BHTN từ đủ 9 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV theo quy định (đối với trường hợp hỗ trợ học nghề).

Do bà không cung cấp đầy đủ thông tin về thời gian đóng BHTN, thời gian chấm dứt HĐLĐ nên chúng tôi chưa có căn cứ trả lời. Đề nghị bà đối chiếu quy định nêu trên để xác định chế độ bà đủ điều kiện hưởng.


Chia sẻ