Ngoài ra, UBND tỉnh đã ban hành quyết định hỗ trợ NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch tại 306 đơn vị sử dụng 40.697 lao động, với kinh phí hỗ trợ trên 102 tỉ đồng; hỗ trợ trên 26.000 lao động ngừng việc tại 160 đơn vị sử dụng với số tiền hơn 29 tỉ đồng.

Hỗ trợ tiền cho lao động tự do mất việc làm trên địa bàn TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Thực hiện quyết định của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, NLĐ đang thực hiện “3 tại chỗ”, các cấp Công đoàn Đồng Nai đã hỗ trợ hơn 600 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với số tiền hơn 80 tỉ đồng. Tổng số đoàn viên, NLĐ được thụ hưởng là hơn 80.000 người. 


Tin-ảnh: T.Lâm

Chia sẻ