Tổng số tiền người lao động được nhận là hơn 1.200 tỉ đồng. Đến nay, khoảng 76.800 người lao động đã được phê duyệt nhưng chưa nhận được tiền hỗ trợ.

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã triển khai thực hiện Quyết định 4346/QĐ-UBND về một số chính sách đặc thù hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tỉnh sẽ hỗ trợ 300.000 đồng tiền thuê phòng trọ cho người lao động (không phân biệt người lớn hay trẻ em; hỗ trợ 1 lần), nhằm chia sẻ phần nào khó khăn với người lao động trong đại dịch.


T.Lâm

Chia sẻ