Tổng số tiền trao đợt này là 145 triệu đồng. Đại diện Chi nhánh CEP Biên Hòa cho biết song song với hoạt động hỗ trợ vốn cho khách hàng là đoàn viên, công nhân – lao động nghèo làm kinh tế phụ gia đình để tăng thu nhập và cải thiện điều kiện sống, nhiều năm qua, CEP còn chăm lo cho con thành viên nghèo thông qua các chương trình “Học bổng CEP” giúp các em tiếp tục đến trường.

Đại diện Chi nhánh CEP Biên Hòa trao học bổng cho các em học sinh

Năm học 2020 – 2021, 4 Chi nhánh CEP tại Đồng Nai sẽ hỗ trợ 428 suất học bổng và 1.766 phiếu quà tặng học tập với tổng số tiền trên 971 triệu đồng cho con thành viên nghèo.


Tin-ảnh: T.Lâm

Chia sẻ