Mục đích nhằm kịp thời hỗ trợ việc làm cho lao động thất nghiệp, đáp ứng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp (DN) phục hồi sản xuất – kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Có 28 đơn vị tham gia sàn giao dịch, trong đó có 15 DN đăng ký phỏng vấn trực tuyến tại sàn với tổng nhu cầu tuyển dụng gần 4.700 lao động. Nhu cầu lao động phổ thông lên tới hơn 4.500 người, chiếm hơn 96% tổng nhu cầu lao động. Các DN có nhu cầu lao động lớn chủ yếu thuộc các lĩnh vực: may mặc, giày da, điện tử… Kết quả, có 155 lượt lao động đã được tư vấn việc làm. Các DN đã tiếp nhận 121 hồ sơ xin việc của người lao động, trong đó gồm 57 lao động trình độ đại học, cao đẳng, 12 người trình độ trung cấp – công nhân kỹ thuật, 4 lao động có trình độ sơ cấp nghề và 48 lao động phổ thông.

Sắp tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền để người lao động biết đến sàn giao dịch việc làm và tham gia; tổ chức sàn giao dịch việc làm trực tuyến để kết nối DN và người lao động cùng đạt được mục đích sau thời gian dài tạm ngưng sản xuất, tạm ngừng việc làm. 


T.Lâm

Chia sẻ