Cụ thể, doanh nghiệp (DN) dịch vụ không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài trong vòng 2 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị giới thiệu với phía Nhật Bản và được xem xét giới thiệu để đưa NLĐ đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản khi đáp ứng các điều kiện sau: Có đủ phòng học và phòng ở cho 100 lao động tại một thời điểm; diện tích phòng học trung bình 1,4 m2/học viên và phòng ở trung bình 3,5 m2/học viên, có trang thiết bị cơ bản bảo đảm phục vụ học tập và sinh hoạt nội trú. Có nhân viên nghiệp vụ chuyên trách thị trường Nhật Bản với ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong hoạt động đưa NLĐ đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản; nhân viên khai thác thị trường ngoài nước và nhân viên quản lý lao động làm việc ở nước ngoài có chứng chỉ tiếng Nhật trình độ từ N2 (chuẩn JLPT) hoặc tương đương trở lên. Đáp ứng các tiêu chuẩn đối với DN đưa NLĐ đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản theo thỏa thuận giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Cơ sở vật chất bảo đảm đào tạo là điều kiện bắt buộc để đưa lao động đi thực tập kỹ năng

Nghị định cũng nêu rõ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thống nhất với cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản về nguyên tắc hợp tác giữa DN dịch vụ của Việt Nam với tổ chức quản lý của Nhật Bản và thông báo cho các DN dịch vụ về nguyên tắc hợp tác để thực hiện. Khi số NLĐ do DN đưa đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản từ 200 người trở lên, DN phải cử nhân viên quản lý lao động thường trực tại Nhật Bản và thông tin về địa chỉ, số điện thoại liên lạc của nhân viên này với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản.


Tin-ảnh: G.Nam