Điểm sàn của các nành thuộc các trường, khoa thành viên của ĐH Đà Nẵng như sau:

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, từ ngày 19/9, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng. Theo đó, điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến là 7 ngày (từ ngày 19-25/9/2020) và điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu là 9 ngày (từ ngày 19-27/9/2020).


Huy Lân

Chia sẻ