Nếu có vụ việc này xảy ra sẽ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đề nghị cơ quan chức năng sớm khắc phục.


Tin-ảnh: H.T.Hùng