Bộ Y tế vừa có Tờ trình đề nghị xây dựng Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) với nhiều đề xuất bổ sung và mở rộng thêm một số phạm vi quyền lợi được hưởng đối với người tham gia BHYT.

Bộ Y tế cho biết mặc dù có tác động của đại dịch COVID-19, song đến cuối năm 2022, theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tổng số người tham gia BHYT là trên 91 triệu người, đạt tỉ lệ bao phủ 92% dân số.

Bộ Y tế đề xuất mở rộng thêm quyền lợi cho người tham gia BHYT

Quyền lợi của người tham gia BHYT được điều chỉnh phù hợp, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, việc thanh toán chi phí đã được cải thiện đáng kể về quy trình, thủ tục. Người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội, người có công, trẻ em dưới 6 tuổi đã được quan tâm trong tiếp cận, trong thụ hưởng các dịch vụ y tế theo quy định của Luật.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện đã xuất hiện một số khó khăn, vướng mắc nên Bộ Y tế đã trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật BHYT (sửa đổi). Nội dung đề xuất sửa đổi nêu rõ trước mắt chưa có điều kiện sửa đổi toàn diện Luật này mà chỉ sửa đổi, bổ sung một số điều để đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn.

Cụ thể, đề xuất cho phép thời gian đóng BHYT đối với hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên. Việc này nhằm mở rộng bền vững đối tượng và quyền lợi của người tham gia BHYT để thực hiện BHYT toàn dân; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và quản lý, sử dụng quỹ BHYT; bảo đảm tính minh bạch, công khai, hiệu quả và trách nhiệm các bên trong quản lý và điều hành BHYT…

Nhân viên BHXH tỉnh Bình Phước truyền thông về quyền lợi tham gia BHYT cho học sinh

Để mở rộng bền vững đối tượng và quyền lợi của người tham gia BHYT, tờ trình nêu rõ bảo đảm tất cả mọi đối tượng trong xã hội được quyền và có trách nhiệm tham gia BHYT; cải cách thủ tục hành chính, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho tham gia BHYT: Thủ tục tham gia BHYT đơn giản, thuận tiện, cho phép thời gian đóng BHYT đối với Hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên.

Bổ sung một số quyền lợi được hưởng như: Dịch vụ vận chuyển người bệnh khi chuyển viện (hiện mới được khi chuyển từ tuyến huyện lên tuyến trên); dịch vụ khám, chẩn đoán sớm một số bệnh; làm rõ để giảm các trường hợp không được BHYT chi trả như giới hạn trong dịch vụ y tế thuộc phạm vi thử nghiệm lâm sàng).

Cùng đó, xử lý nghiêm các trường hợp trốn đóng, chậm đóng BHYT đối với doanh nghiệp nhằm bảo đảm quyền lợi người lao động và tính nghiêm minh của pháp luật.

Bộ Y tế cũng đề xuất bổ sung đối tượng thuộc các nhóm chưa quy định trong Luật BHYT hiện hành như nhóm đối tượng do người sử dụng lao động đóng, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người chưa đủ giấy tờ tùy thân hay chứng minh về nhân thân; nhóm tự đóng BHYT.

Cùng đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia BHYT như: Quy định chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và chuyển thanh toán BHYT đồng bộ với nhau; lựa chọn nơi khám chữa bệnh ban đầu…

Tại Tờ trình này, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hình thức thanh toán trực tiếp cho người bệnh khi phải tự mua thuốc do cơ sở khám chữa bệnh không cung ứng được và việc thanh toán theo dòng mua sắm tập trung cấp quốc gia hoặc thông qua mua sắm đặc biệt qua tổ chức quốc tế.


N.Dung